Müügi- ja tagastustingimused

Müügi- ja tagastustingimused

 

 

Slash OÜ, registrikoodiga 14355422, Kiisa 8 Tallinn, Harjumaa 11313 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Meribell Shop e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping). Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed
on: tel 56561514  ja e-kiri tellimused@meribellshop.com

 
 

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Müügitingimused kehtivad meribellshop.com veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Slash OÜ (edaspidi Meribellshop.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Meribellshop.com kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3 Meribellshop.com jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Meribellshop.com veebilehel.

 

 
 

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

2.1 Meribellshop.com müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2.2 Meribellshop.com ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Slash OÜ arvelduskontole.

2.3 Meribellshop.com veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

 
 

3. HINNAD

3.1 Kõik Meribellshop.com veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2 Meribellshop.com jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

 
 

4. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

4.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita
nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse
ekraanile tasu suurus, mille saab Maksekeskuse AS lahenduse abil.

4.2 E-poes kuvatud toodete saadavus võib olla erinev.

4.3 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

4.4 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

4.5 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

4.6 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

4.7 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt e-mail, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest Montonio  pangalingi vahendusel või järelmaksu pakkujatega.

4.8 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.9 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

 

 
 

5.  SOODUSKOOD

5.1 Sooduskoode saavad kasutada e-poe kliendid.

5.2 Sooduskoode on kahte erinevat liiki- sotisaalmeedias hooajaliselt kampaaniaraames antud kood ja püsikliendi programmis kliendile saadetud tootega antud sooduskood.

5.3 Sooduskoodikasutamine

5.3.1. Lisage kõik soovitud tooted ostukorvi.

         5.3.2. Sisenege ostukorvi

         5.3.3Leidke üles koodi kast

         5.3.4 Kirjutage sooduskoodi kasti ning vajutage “Rakenda ” kastile.

        5.3.5 Kohe peale seda peaks ostukorvis näha olema sooduskoodi nimi ja soodustus rida asub kohe valitud toodete all.

        5.3.6 Korraga saab kasutada ainult ühte sooduskoodi. Juhul, kui teil on ostukorvis sooduskoodireal kirjas juba ühe sooduskoodi andmed, aga soovite kasutada teise nimega koodi, siis peate valitud toodete all oleva koodi kustutama. Kustutamiseks vajutage sooduskoodi real KUSTUTA  märgile. Seejärel kirjutage soovitud kupongi kood kasti ning vajutage ` OK` kastile.

       5.3.7 Kui jääte hätta sooduskoodi kasutamisega, siis palun võtke meiega ühendust. Kui olete tellimuse juba esitanud, siis soodustust ei saa kahjuks  enam hiljem lisada.

 

 
 

6. KOHALETOIMETAMINE

6.1 Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Meribellshop.com tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

6.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Omniva pakiautomaadi, Itella SmartPOST pakiautomaadi või DPD pakiautomaadi kaudu.

6.3 Meribellshop.com laos (märgitud kauba juures) olevad kaubad jõuavad kliendini 1-3 tööpäeva jooksul ja ettetellimisel tooted keskmiselt 7-14 päeva jooksul.

6.4 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Meribellshop.com´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

6.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Meribellshop.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

6.6 Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

 

 
 

7. TAGASTAMISÕIGUS

7.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

7.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

7.3 Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

7.4 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@meribellshop.com 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

7.5 Avatud pakendiga kosmeetika ja parfümeeriatooted tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele tooted mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida. Näiteks ripsmetušid, mille säilivusajad on suhteliselt lühikesed ja sõltuvad otseselt toote avamisajast.

7.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

 

 
 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

8.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama meribellshop.com´d probleemist e-posti aadressil info@meribellshop.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

8.3 Meribellshop.com ei vastuta:


  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 
 
 

9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

9.1 Meribellshop.com vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Meribellshop.com ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Meribellshop.com ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Meribellshop.com ei saanud mõjutada ette näha.

 

 

 
 

10. PRIVAATSUS

10.1 Meribellshop.com veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Meribellshop.com´le enda isikuandmete töötlemiseks.

10.2 Meribellshop.com kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

 

 

 
 

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

 

 

 
 

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0